สรุปงานบรรยาย

งานบรรยาย

 • 20 ธันวาคม 2560 : บรรยาย “AR VR” ณ ชั้น 17 อาคารสิริภิญโญ จัดโดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 • 19 ธันวาคม 2560 : บรรยาย “AR VR” ณ ชั้น 17 อาคารสิริภิญโญ จัดโดย SiriVentures
 • 24 กันยายน 2560 : บรรยาย “พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0” งาน ขายของออนไลน์ อย่างไรให้ ปัง! ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จัดโดย สสว.
 • 21 กันยายน 2560 : บรรยาย “New Media AR, VR, AI ผสานพลังเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ และการบริการสารสนเทศ ณ โรงแรมแอมบาสดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ จัดโดย สสวท.
 • 17 กันยายน 2560 : บรรยาย “พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0” งาน ขายของออนไลน์ อย่างไรให้ ปัง! ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จัดโดย สสว.
 • 13 กันยายน 2560 : บรรยาย “Augmented Reality Trend for Business” งาน CAT Network Showcase 2017 ณ พารากอนฮอลล์ พารากอน กรุงเทพฯ
 • 12 กรกฏาคม 2560 : บรรยาย “VR and AR in Thailand” ณ Intercontinental Hotel จัดโดย ADOBE
 • 24-25 มิถุนายน2560 : บรรยาย “การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยี Augmented Realtiy” ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • 17 มิถุนายน 2560 : บรรยาย “VR on the rock” งาน Code mania 101 จัดโดย สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
 • 18-19 มีนาคม 2560 : บรรยาย “The Basic of 3Ds MAX” คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2560 : บรรยาย “Augmented Reality and The Next” ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอเชียพลัช จำกัด (มหาชน)
 • 28 มกราคม 2560 : บรรยาย “วิธีการเขียนหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊ค และบทความ” ในงาน Writer Camp ณ Jump Space ขอนแก่น จัดโดย Khon Kaen Magazine
 • 27 ธันวาคม 2559 : บรรยาย “เทคนิคการเตรียมตัวก่อนขายสินค้าออนไลน์ และการทำการตลาดออนไลน์” ณ โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4
 • 15 ธันวาคม 2559 : บรรยาย “The Augmented Reality and Virtual Reality” ในงานสัมมนา IT Trends Strategic Planning 2017 : Towards Thailand 4.0 ณ โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย IMC Institute
 • 10-12 ตุลาคม 2559 : บรรยาย “ New Technology for Tourism” ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 7 ตุลาคม 2559 : บรรยาย “เป็น Startup ให้ปัง เพื่อตังค์กรู” จัดโดย สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 5 ตุลาคม 2559 : บรรยาย Augmented Reality for Education ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 28 สิงหาคม 2559 : บรรยาย Hour of Code การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องเขียน Code สำหรับเด็กๆ 6 ขวบขึ้นไป งาน Startup Thailand and Digital Thailand @Khon Kaen
 • 28 สิงหาคม 2559 : ร่วมบรรยาย “Enlighten STARTUP Business through DBMI Project” งาน Startup Thailand and Digital Thailand @Khon Kaen
 • 25 สิงหาคม 2559 : บรรยาย “วิธีคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม” จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 21 สิงหาคม 2559 : บรรยาย “Mixed Reality : Sci-Tech coming to a job near you.” ณ Jump Space ขอนแก่น
 • 15 สิงหาคม 2559 : บรรยาย “How to get rich from Pokemon GO” วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 : บรรยาย “Basic of 3Ds Max” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2559 : บรรยาย “ When Augmented Reality hits the Internet of Things” งาน MakerHolic ณ สวทช. กรุงเทพฯ
 • 20 กุมภาพันธ์ 2559 : บรรยาย “พลิกชีวิต จาก ร่วง สู่ รุ่ง” Jump Space จังหวัดขอนแก่น
 • 30 มกราคม 2559 : บรรยาย “คิดให้ปัง! เพื่อตังค์ของกรู” Jump Space Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น
 • 19 มกราคม 2559 : บรรยาย “ทำ App อย่างไรให้โดน” งานการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่18 ณ Jump Space Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น
 • 25 ธันวาคม 2558 : บรรยาย “Adobe FUSE” Jump Space Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น
 • 14 พฤศจิกายน 2558 : Jump Talk #4 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 24 ตุลาคม 2558 : บรรยาย “
 • 9 กันยายน 2558 : บรรยาย “ Mixed Reality ( Augmented Reality and Virtual Reality)” งาน PTT ICT Technology Day, บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
 • 25 กรกฏาคม 2558 : บรรยาย Success Digital Business Case ในงานสัมมนา Digital Content Business Development Program 2015 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย Northeastern Digital Content Center
 • 19 – 20 กรกฏาคม 2558 : บรรยายการพัฒนา Virtual Reality for Mobile ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • 9 – 11 กรกฏาคม 2558 : บรรยาย 3D Game Development for Programmer : ณ โรงแรม วีวิช จังหวัดขอนแก่น
 • 6 – 8 กรกฏาคม 2558 : บรรยาย 3D Game Development for Beginner : ณ โรงแรม วีวิช จังหวัดขอนแก่น
 • 26 – 27 พฤษภาคม 2558 : บรรยาย “การสร้างสื่อการเรียนการสอน บน Mobile Devices” ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • 11 มีนาคม 2558 : บรรยาย “การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • 23 -24 ธันวาคม 2557 : บรรยาย “Infographic” ณ สำนักนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • 14 – 15 พฤศจิกายน 2557: บรรยาย “Basic 3Ds Max” ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย
 • 12 พฤศจิกายน 2557 : บรรยาย “Augmented Reality for Medical” ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2 – 10 กันยายน 2557 : บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Augmented Reality Workflow” ณ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย
 • 11 มิถุนายน 2557 : บรรยาย Thailand Digi Challenge 2014 (รอบพิเศษ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาขอนแก่น อาคารแก่นนครออฟฟิศปาร์ค ชั้น 2 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ (รอบบึงแก่นนคร) อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาขอนแก่น (SIPA Khon Kaen)
 • 7 มิถุนายน 2557 : บรรยาย Augmented Reality ให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงแรม The River จังหวัดนครพนม
 • 15 พฤษภาคม 2557 : วิทยากรงาน Thailand Digi Challenge ณ Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen. จัดโดย SIPA จังหวัดขอนแก่น
 • 1 พฤษภาคม 2557 : วิทยากรงาน IT iTrend #7 หัวข้อ Wearable Device ณ ชั้น 32 DTac จัดโดย Thaiware กรุงเทฯ
 • 26 เมษายน 2557 : บรรยาย “Line Sticker Workshop” ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 8 เมษายาน 2557 : บรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลจังหวัดขอนแก่น (Workshop) ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 26 – 4 เมษายน 2557 : บรรยาย 3Ds Max for Augmented Reality (Workshop) ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 27 – 31 มีนาคม 2557 : ร่วมจัดงาน “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ขอนแก่น” ณ ห้างสรรพสินค้า Central Plaza Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น
 • 15 มีนาคม 2557 : บรรยาย Cloud Service for Business Model AR Creative Economy และโอกาสทางการตลาด Cloud Computing ในงาน สัมมนาผู้บริหารเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ ปี 2557 สข.(อน) ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จัดโดย CAT
 • 6 มีนาคม 2557 : บรรยาย Google Drive ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 15 มกราคม 2557 : บรรยาย Zero to Hero จากเด็กหลังห้อง สู่ นักพัฒนาแนวหน้าของเมืองไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • 4 ตุลาคม 2556 : The Power of Augmented Reality. ในงาน IT Festa 2013 ณ National University of Lao. สปป. ลาว
 • 5 กันยายน 2556 : บรรยาย เร่งสปีดธุรกิจ SME ด้วยฟรีแวร์ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จัดโดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 9 กรกฏาคม 2556 : Adobe MUSE, Non Coding Web Design ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียราย จังหวัดเชียงราย
 • 10 กรกฏาคม 2556 : How to Augmented Reality ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียราย จังหวัดเชียงราย
 • 1-7 กรกฏาคม 2556 : บรรยาย หนังสือ 3 มิติ ที่งานมหกรรมหนังสือ ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 (I-san Book Fair 2013) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 29 มิถุนายน 2556 : บรรยาย New Feature (Fl, AE, Pr) ในงาาน Thai AdobeCamp 2013 จัดโดย Thai Adobe User Group โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 • 29 พฤษภาคม 2556 : งานบรรยาย Planning on Mobile Strategy หัวข้อ Augmented Reality จัดโดย IMC Institute กรุงเทพฯ
 • 17 – 18 เมษายน 2556 : งาน IT and Graphic Exhibition 2013 หัวข้อ Augmented Reality for Business ณ Central Plaza เชียงราย จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 : Android Application Development (Advance: Client – Sever) : ชั้น4 อาคารพิมล กลกิจ ESAAN software Park, มหาวิทาลัยขอนแก่น
 • 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 : Android Application Development (Basic) : ชั้น4 อาคารพิมล กลกิจ ESAAN software Park, มหาวิทาลัยขอนแก่น
 • 16 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2555 : การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยสำหรับ Tablet ด้วย HTML5 คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • 1, 8,15 กันยายน 2555: Topic: “Digital Publishing” จัดโดย SIPA และ SigGraph ณ TK Park, Central World. กรุงเทพฯ
 • 25 สิงหาคม 2555: Social Media Marketing : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 8-10 สิงหาคม 2555: สร้าง Mobile Application ด้วย JQuery Mobile, HTML5 และ PhoneGap: ณ สำนักพิมพ์วัฒนาพานิชย์ กรุงเทพ.
 • 26-28 กรกฏาคม 2555: Mobile Application ด้วย JQuery Mobile, HTML5 และ PhoneGap : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 • 12 กรกฏาคม 2555: Flash Game for Facebook: โครงการ “เยาวชนไทยมีฝีมือ” วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • 30 มิถุนายน 2555: การออกแบบ Digital Content สำหรับ Mobile Device : ณ ห้อง จรัสเมือง2 ชั้น2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ส
 • 18 มิถุนายน 2555: Android Workshop Augmented Reality : ณ ซอฟท์แวร์ปาร์ค ประเทศไทย จัดโดย Google Developer Group Thailand.
 • 20 พฤษภาคม 2555: CS6 Start Here งานเปิดตัว CS6 บรรยายเรื่อง Flash CS6, After Effect CS6 What’s New : จัดโดย Thai Adobe User Group ที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 • 18 กุมภาพันธ์ 2555: HTML5 Animation for Digital Publishing: งาน InDesignWorld 2012 จัดโดย Bangkok InDesign User Group. โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 • 30 มกราคม 2555: Flash for Mobile ในงาน Adobe Camp: จัดโดย Thai Adobe User Group ที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 • 11 มกราคม 2555: Digital Book and Augmented Reality ณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 19 ตุลาคม 2554: Wacom Day บรรยายเกี่ยวกับ การทำงานด้าน Animation จัดโดย Wacom Thailand
 • 4-5 สิงหาคม 2554 Khon Kaen Software Fair 2011 จัดบรรยาย ผลงาน Khon Kaen AR Guide.
 • 20 เมษายน 2554: บรรยายเรื่อง Adobe AIR for Mobile ในงาน Thai Adobe User Group Meeting จัดโดย Thai Adobe User Group ที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 • 30 มีนาคม 2554: ขึ้นเสวนา เรื่อง EBOOK งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ร่วมกับ คุณขจร พีรกิจ และ Asia Books
 • 30 มกราคม 2554: Game Flash บรรยายร่วมกับ Tom Kcha Flash Game Evangelist จาก Adobe USA จัดโดย Thai Adobe User Group Bangkok Art and Culture Centre
 • 18 ธันวาคม 2553 : Flash CS5.5 for Mobile จัดโดย Thai Adobe User Group ที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 • 20 พฤศจิกายน 2553: Bangkok Flash Camp 2010: Flash for Mobile จัดโดย Thai Adobe User Group ที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 • 19 พฤศจิกายน 2553: Adobe Flash CS5.5 What’s New ณ ภาควิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
 • 31 กรกฏาคม 2553: After Effect CS5 What’s New จัดโดย บริษัท ไอที โซลูชั่น จำกัด
 • 17 กรกฏาคม 2553: EPUB : จัดโดย Bangkok InDesign User Group ที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 • 25 มิถุนายน 2553: Lunch Talk at NECTEC Bangkok Thailand.
 • 21-24 มิถุนายน 2553: ActionScript3 for Designer สำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
 • 5 มิถุนายน 2553: Adobe® Creative Suite® 5 is here สาธิตการใช้งาน CS5 ครั้งแรกในไทย: ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามมาบุญครอง) by Adobe System Inc. and ThaiAUG (Thai Adobe User Group).
 • 26-29 เมษายน 2553: การตัดต่อวิดิทัศน์เบื้องต้นด้วย Adobe Premiere Pro CS4 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น (กลุ่มคุณครูโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
 • 17 เมษายน 2553: Flex4 Tour Bangkok:2010 โรงแรมบางกอก เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ by Adobe System Inc.
 • 29 มีนาคม – 1เมษายน 2553: การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกด้วย Adobe Captivate4 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น (กลุ่มคุณครูโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
 • 22-25 มีนาคม 2553: Web Design ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น (กลุ่มคุณครูโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
 • 3-5 มีนาคม 2553 : Easy Courseware by Adobe Captivate4 ศูนย์พัฒนาบุคคลากร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
 • 13 มกราคม 2553: Web Design Make it easy. (Clean web design from scratch to finish) โรงแรมบางกอก เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ by Adobe System Inc.
 • 31 ตุลาคม 2552: Flash CS4 Beyond the Basic #1 หอศิลป์กรุงเทพฯ by Thai Adobe User Group.
 • 12 กันยายน 2552: Flash Platform and Augmented Reality at Bangkok Flash Camp 2009 โรงแรมบางกอก เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ by Thai Adobe User Group.
 • 8 สิงหาคม 2552: inDesign World #2 interactive document Bangkok inDesign User Group โรงแรมบางกอก เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ (by TAUG: Thai Adobe User Group)
 • 5 สิงหาคม 2552: Adobe CS4 Test Drive #2 by Adobe System Inc.
 • 1 สิงหาคม 2552: TAUG ESAAN Campus Road Show มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 31 กรกฏาคม 2552: TAUG ESAAN Campus Road Show มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 22 กรกฏาคม 2552: Adobe CS4 Test Drive #1 by Adobe System Inc.
 • 27 มิถุนายน 2552: Bangkok inDesign World. Bangkok inDesign User Group โรงแรมบางกอก เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ(by TAUG: Thai Adobe User Group)
 • 22-23 พฤษภาคม 2552: หัวข้อ “Smart Presentation” เทศบาลนครขอนแก่น
 • 17 พฤษภาคม 2552: หัวข้อ “Flash Platform” Thai Adobe User Group, โรงแรมบางกอก เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ
 • 15,16,18,19 พฤษภาคม 2552: หัวข้อ “การสร้าง Web Multimedia ด้วยโปรแกรม Flash CS3” กลุ่มต้นกล้าอาชีพ รุ่น 2 อาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 20-24 เมษายน 2552: หัวข้อ “การสร้าง Web Multimedia ด้วยโปรแกรม Flash CS3” กลุ่มต้นกล้าอาชีพ อาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 17-19 เมษายน 2552: หัวข้อ “การสร้างแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม GIMP และ Flash (ขั้นสูง)” สำหรับเยาวชนในระบบ ส่วนภูมิภาค (กระทรวง ICT) ณ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 7-8 เมษายน 2552: หัวข้อ “การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม GIMP” ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ลำพูน จังหวัดลำพูน
 • 16-20 กุมภาพันธ์ 2552: หัวข้อ “การพัฒนาเว็บฐานข้อมูล (Web Database by PHP” ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนสนุก (กลุ่มคุณครูโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและเจ้าหน้าที่เทศบาล) จังหวัดขอนแก่น
 • 14 กุมภาพันธ์ 2552: หัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น” ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 12-15 พฤศจิกายน 2551: หัวข้อ “สร้าง CAI ด้วย Adobe Flash” ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น (กลุ่มคุณครูโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
 • 17 ตุลาคม 2551: หัวข้อ “2D Animation by Adobe Flash CS3” ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น (NSC 2009 by NECTECT) จังหวัดขอนแก่น
 • 22 สิงหาคม 2551: หัวข้อ “แอนนิเมชั่นในเชิงธุรกิจ” ณ ห้อง 11203 อาคาร 11 ชั้น 2 สาขาระบบสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 • 10 สิงหาคม 2551: หัวข้อ “Smart Web Design” ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น (กลุ่มนักพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นและคุณครูผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
 • 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551: หัวข้อ “2D Animation Workshop” ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. จังหวัดขอนแก่น
 • 20-23 พฤษภาคม 2551: หัวข้อ “Graphic design for web developer” ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น (กลุ่มนักพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
 • 24-28 มีนาคม 2551: หัวข้อ “การออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ” ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น (กลุ่มนักพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
 • 10 มีนาคม 2551 – 7 พฤษภาคม 2551: อบรมการสร้างภาพยนตร์ 2D Animation ในหัวข้อ “ 2D Animation Summer Camp” ผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่นขนาด 15 นาที เรื่อง “เจ้ามอม” ณ ESAAN Software Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 18 กุมภาพันธุ์ 2551 : หัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Design and Development E-Commerce System) ณ สาขาระบบสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 26 มกราคม 2551 : วิทยากรประชุมเสวนา เรื่องทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในจังหวัดนครราชสีมา ในงานเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation: NEC) ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • 15-17 ตุลาคม 2550 : หัวข้อ “การใช้งาน Macromedia Flash เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้” ณ E-SAAN Software park ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • 13-14 ตุลาคม 2550 : หัวข้อ “การใช้งาน Macromedia Flash เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้” ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 26 กันยายน 2550 : หัวข้อ “การเริ่มต้นธุรกิจแอนนิเมชั่น” ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • 25 สิงหาคม 1,8 กันยายน 2550 : หัวข้อ “สร้าง 2D Animation ด้วยโปรแกรม Flash” ณ ภาควิชาสารสนเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 4,5,11 สิงหาคม 2550: การสร้างสื่อ E-Learning ด้วย Adobe Captivate 2 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 29,30 มิถุนายน และ 1 กรกฏาคม 2550:การสร้างสื่อ E-Learning ด้วย Adobe Captivate 2 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 8,9 เมษายน 2550: สร้าง EBook ด้วยโปรแกรม Desktop Author ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 6,7 เมษายน 2550: การสร้างสื่อ E-Learning ด้วย Adobe Captivate 2 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 22 มีนาคม 2550:การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย PHPNuke ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 • 19-21 มีนาคม 2550: 2D Animation ด้วยโปรแกรม The TAB ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • 12-22 กุมภาพันธ์ 2550: 2D Animation ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 8 ณ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan software Park) จังหวัดขอนแก่น
 • 21 มกราคม 2550 : Mobile Application ง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้ : งาน Animation and Multimedia Festival ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 21-22 มิถุนายน 2549 : สร้าง Multimedia Website ด้วย Macromedia Flash ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 19-22 กันยายน 2548: การเขียน ActionScript ในโปรแกรม Flash ณ โครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 • 15-16 มกราคม 2548 : การสร้าง CAI ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 27,28 พฤศจิกายน และ 4,5 ธันวาคม 2547 : 2D Animation ด้วย Macromedia Flash MX 2004 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 13-17 กันยายน 2547: การสร้าง 2D Animation ด้วย Macromedia Flash MX ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
To Top