ปัญหากับโอกาส

ปัญหา กับ โอกาส
เมื่อ”โอกาส”มาเคาะประตูบ้าน พอเราเปิดประตู กลับพบกับ”ปัญหา”
“ปัญหา”เป็นเพียง”โอกาส” ที่สวมชุดทำงานเข้ามา
“โอกาส” จะปรากฎตัวครั้งแรกในรูปของ”ปัญหา”ก่อนเสมอ
ที่ไหนมี”ปัญหา” ที่นั่นจึงมี”โอกาส”
ถ้าเราไม่ชอบ”ปัญหา” เราก็จะไม่มีวันได้สบกับ”โอกาส”
เพราะ”โอกาส” คือวิธีแก้”ปัญหา”นั่นเอง

โดย… แอนดรู โกฮ์

Copyright © 2018 AZ.in.th, All rights reserved.